Landscape

STMS

 ให้คำปรึกษาออกแบบภูมิสถาปัตย์ และบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของอาคาร

 บริการให้เช่าต้นไม้ภายในอาคาร สำนักงาน

 จัดสวน ตกแต่งงานนิทรรศการและโอกาสสำคัญต่างๆ

เติมชีวิตชีวาด้วยสีสรรจากพรรณไม้หลากชนิด
เรามีความชำนาญในการตกแต่ง แลรักษาภูมิทัศน์
เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาและความสดชื่นให้กับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก
เนรมิตความร่มรื่นพร้อมสร้างสรรค์มุมใหม่ๆ
ได้อย่างสวยงามและกลมลืนเป็นธรรมชาติ