รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

เพศชาย /หญิง 

อายุ   20 ปี ขึ้นไป

มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

สือสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

- จัดทำ Memo เบิกจ่ายต่างๆ

- จัดส่งเอกสาร จดหมายแก่บริษัทผู้เช่าพื้นที่ในอาคารที่ตู้จดหมาย (Mail Box)

- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมประสานงานภายในอาคาร

- จัดซื้อแสตมป์และจัดเก็บค่าถ่ายเอกสารและค่าส่งโทรสาร (FAX)

- เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม (Filling)

- จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการนิติอาคารชุดและเจ้าของร่วม

- ช่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการนิติอาคารชุด

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน 

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลีเจนท์  - ศาลาแดง สีลม

วิธีการสมัคร
·  Click Apply Now
·  Apply by E-Mail
·  Apply by sending letter
·  Walk in Interview

ติดต่อสอบถาม 

โทร 02-689-2689 ต่อ 813  ,  816   คุณภชสร ,  คุณกุลรภัส