รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

เพศชาย/หญิง

อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 ภาษาอังกฤษ ดี 

รายละเอียดงาน

- ดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าภายในอาคาร บุคคลภายนอก แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ และ จัดเก็บเอกสาร

- บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในเรื่องต่างๆ

- ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายต่างๆ

- จัดเตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ทำงาน

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลีเจนท์ - ศาลาแดง สีลม

วิธีการสมัคร
·  Click Apply Now
·  Apply by E-Mail
·  Apply by sending letter
·  Walk in Interview

ติดต่อสอบถาม 

โทร 02-689-2689 ต่อ 813  ,  816   คุณภชสร ,  คุณกุลรภัส