รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

งานประจำ 

รายละเอียดของงาน
- ดูแล ตรวจเช็ค   และซ่อมบำรุงภายในอาคาร 

- ให้บริการลูกค้าภายในอาคาร

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  


คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย
  อายุ 18 ปีขึ้นไป
  ปวช. ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้า   หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


วิธีการสมัคร
·  Click Apply Now
·  Apply by E-Mail
·  Apply by sending letter
·  Walk in Interview

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-689-2689 ต่อ 813  ,  816   คุณภชสร ,  คุณกุลรภัส