รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

รายละเอียดของงาน
- ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงภายในอาคาร
- ให้บริการลูกค้าภายในอาคาร
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา
15 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย
  อายุ 18 ปีขึ้นไป
  ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
วิธีการสมัคร
·  Click Apply Now
·  Apply by E-Mail
·  Apply by sending letter
·  Walk in Interview