รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ 

คุณวุฒิ :    ปริญญาตรี

เพศ     :    ชาย หรือ หญิง

อายุ     :    28-50 ปี

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล

 • มีบุคคลิกภาพดี สุภาพ

 • มีใจรักการให้บริการ 

 • มีความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน

 • มีความอดทนในการทำงานภายใต้ความกดดัน 

 • มีความรู้ด้านงานช่าง งานระบบ ด้านบัญชีเบื้องต้น และกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการ ติดต่อกับบุคคลอื่น

 • มีประสบการณ์การบริหารบุคลากร

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานภายในอาคาร

 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานรายเดือน)

 • โบนัส (สำหรับพนักงานรายเดือน ) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

 • เบี้ยขยัน

 • ทุนการศึกษา

 • งานสังสรรค์ประจำปี

กรอกใบสมัคร