รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ 

คุณวุฒิ   :   ปริญญาตรี ปวส.

เพศ       :   ชาย หรือ หญิง

อายุ       :   22 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ 

 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 2 ปี

 • มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

 • มีจรรยาบรรณในการทำงาน

 • มีปฏิภาณไหวพริบและวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 • มีความละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานรายเดือน)

 • โบนัส (สำหรับพนักงานรายเดือน ) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

 • เบี้ยขยัน

 • ทุนการศึกษา

 • งานสังสรรค์ประจำปี

กรอกใบสมัคร