รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ 

คุณวุฒิ   :   ปริญญาตรี ปวส. สาขาบัญชี

เพศ       :   หญิง ชาย

อายุ       :   25 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์  

 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน

 • มีความเข้าใจงบการเงิน

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 • สามารถใช้เครื่องคำนวณได้

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • มีความละเอียด รอบคอบ ใจเย็น และอดทน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานรายเดือน)

 • โบนัส (สำหรับพนักงานรายเดือน ) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

 • เบี้ยขยัน

 • ทุนการศึกษา

 • งานสังสรรค์ประจำปี

กรอกใบสมัคร