รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ 

 • มีพื้นฐานงานไฟฟ้า

 • มีทักษะด้านช่าง

 • ชอบการเรียนรู้

 • มีบุคลิกภาพดีและสุภาพ

 • มีใจรักบริการ

 • มีความอดทน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานรายเดือน)

 • โบนัส (สำหรับพนักงานรายเดือน ) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

 • เบี้ยขยัน

 • ทุนการศึกษา

 • งานสังสรรค์ประจำปี

กรอกใบสมัคร