รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ 

  • มีจักรยานยนต์

  • ใบขับขี่

  • มีความซื่อสัััตย์

  • มีใจรักบริการ