รายการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเสนอขาย - ให้เช่า


5 Terre

ออฟฟิศ

5 Terre

ที่อยู่อาศัย

5 Terre

ร้านค้า

รายละเอียดโครงการ

บ้านนนทรี

ประเภทอาคาร: Residential Condominium

อาคารสูง: 22 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน จันทน์

บีอาร์ที ถนนจันทร์

รายละเอียดโครงการ

อาคารสาธรธานี

ประเภทอาคาร: Commercial Building

อาคารสูง: 20 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ถนนสาทรเหนือ

BTS สถานีช่องนนทรี และ BRT สถานีสาทร

รายละเอียดโครงการ

อาคารสาธรธานี

ประเภทอาคาร: Commercial Building

อาคารสูง: 20 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ถนนสาทรเหนือ

BTS สถานีช่องนนทรี และ BRT สถานีสาทร

รายละเอียดโครงการ

อาคารสาธรธานี

ประเภทอาคาร: Commercial Building

อาคารสูง: 20 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ถนนสาทรเหนือ

BTS สถานีช่องนนทรี และ BRT สถานีสาทร

รายละเอียดโครงการ

อาคารสาธรธานี

ประเภทอาคาร: Commercial Building

อาคารสูง: 20 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ถนนสาทรเหนือ

BTS สถานีช่องนนทรี และ BRT สถานีสาทร