รายการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเสนอขาย - ให้เช่า


5 Terre

ออฟฟิศ

5 Terre

ที่อยู่อาศัย

5 Terre

ร้านค้า

รายละเอียดโครงการ

อาคารหวั่งหลี

ประเภทอาคาร: Commercial Building

อาคารสูง: 10 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ถนนมเหสักข์

รายละเอียดโครงการ

ศาลาแดง โคโลเนด

ประเภทอาคาร: Residential Condominium

อาคารสูง: 7 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน สีลม

บีทีเอส ศาลาแดง

รายละเอียดโครงการ

ศาลาแดง โคโลเนด

ประเภทอาคาร: Residential Condominium

อาคารสูง: 7 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ซอยศาลาแดง

บีทีเอส ศาลาแดง

รายละเอียดโครงการ

เดอะ ลีเจ้นด์ ศาลาแดง

ประเภทอาคาร: Residential Condominium

อาคารสูง: 14 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ซอยศาลาแดง

บีทีเอส ศาลาแดง

รายละเอียดโครงการ

เดอะ ลีเจ้นด์ ศาลาแดง

ประเภทอาคาร: Residential Condominium

อาคารสูง: 14 ชั้น ตั้งอยู่บนถนน ซอยศาลาแดง

บีทีเอส ศาลาแดง