รายการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเสนอขาย - ให้เช่า


5 Terre

ออฟฟิศ

5 Terre

ที่อยู่อาศัย

5 Terre

ร้านค้า

รายละเอียดโครงการ

Sathorn Thani Building

ประเภทอาคาร:

อาคารสูง: ชั้น ตั้งอยู่บนถนน

รายละเอียดโครงการ

Baan Nondzee condominium

ประเภทอาคาร:

อาคารสูง: ชั้น ตั้งอยู่บนถนน

รายละเอียดโครงการ

ทดสอบ

ประเภทอาคาร: 2

อาคารสูง: ชั้น ตั้งอยู่บนถนน