Residential Condominium

รายละเอียด

ทดสอบ

รายละเอียดโครงการ

ทดสอบ

ประเภทอาคาร: ที่อยู่อาศัย

อาคารสูง: ชั้น ตั้งอยู่บนถนน

พื้นที่ที่เสนอขาย / เช่า

อาคาร     ชั้น  0  ยูนิต

ขนาดพื้นที่ขาย / เช่า

30

ราคาขาย / เช่า

10000

ติดต่อเรา

ทดสอบ

E-mail