Residential Condominium

ประเภทอสังหาริมทรัพย์

Residential Condominium

สถานที่

สอบ

ราคาเช่า

10000

ขนาดของทรัพย์สิน

30

คุณสมบัติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อเรา

สำนักงาน : 0-2267-5656

รายละเอียดอาคาร

ทดสอบ