Residential Condominium

รายละเอียด

ทดสอบ

รายละเอียดโครงการ

ทดสอบ

ประเภทอาคาร:

อาคารสูง: ชั้น ตั้งอยู่บนถนน

การเดินทาง:

พื้นที่ที่เสนอขาย / เช่า

อาคาร     ชั้น    ยูนิต

ขนาดพื้นที่ขาย / เช่า

30

ราคาขาย / เช่า

10000

สิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อเรา / Contact us

ทดสอบ

E-mail