Commercial Building

รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ

Test

ประเภทอาคาร: สำนักงาน

อาคารสูง: ชั้น ตั้งอยู่บนถนน

พื้นที่ที่เสนอขาย / เช่า

อาคาร     ชั้น  0  ยูนิต

ขนาดพื้นที่ขาย / เช่า

ราคาขาย / เช่า

ติดต่อเรา

E-mail